БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Покана за ОС на БМХО - 24.02.2023
София - 24.02 - 24.02

П    О     К     А     Н     А    

 

за ОБЩО СЪБРАНИЕ

на БЪЛГАРСКА  МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ /БМХО/

гр. София ул. ”Сердикийски събор” бл. 29 вх. В офис 1

 

На основание чл. 15 ал. 1 от Устава на БМХО, и във връзка с решение на  УС на БМХО по чл. 22 ал 2,3 от посочения  Устав, свиквам Общо събрание на БМХО на 24-ти  февруари 2023 г. в зала ФОРУМ на хотел ФОРУМ гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 41 от 16:00 ч при следния дневен ред:

 

1. Отчетен  доклад за работата на УС  на БМХО за 2021-2022 г.

Докладва  Председателят на  БМХО

2. Доклад  на контрольора  на  БМХО

3. Изказвания по т. 2  и предложения  за  промяна в УСТАВА /ако  изтеклия период  налага такива/

     При направени  предложения за промяна те ще бъдат протоколирани и изпратени за  юридическа оценка за приемане от следващо  Общо събрание

4. Предложения и решения за  научни  и научно практични  форуми и изяви

5. Разни

 

При  липса на кворум съгласно чл. 16 от Устава на БМХО  Общото събрание ще се проведе с присъстващите членове  от 17:00 ч., на същия адрес при същия дневен ред.

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам