БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия

XVII Национална конференция по клинична хомеопатия ще се проведе в Несебър от 25 до 27 май 2018 година.

Темите на конференцията тази години са:
"Хомеопатия при палиативни грижи в онкологията"
"Гериатрия и хомеопатия"

Желаещите да участват с доклади, постери, научни съобения и клинични случаи могат да изпратят най-късно до 16 март 2018 г.:
1. Заглавие на темата
2. Резюме в word-формат до 500 знака

на e-mail: congress.nessebar@gmail.com с копие до bmhobg@gmail.com

Комисия към Организационния комитет на конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади или постери до 31 март 2018 г.