БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на БМХО

П    О     К     А     Н     А    

за

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Сдружение „БЪЛГАРСКА  МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ“ /БМХО/

гр.София,  ж.к.  Южен парк,  блок №29, вх. В, офис 1

 

  На основание чл. 15, ал. 1 от Устава на БМХО, и във връзка с решение на Управителния съвет(УС) на Сдружение БМХО от 24.02.2023г., свиквам

   Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение БМХО, което ще се проведена 21 Април 2023г.,от 16:00 ч., в зала ФОРУМ на хотел ФОРУМ в гр. София,бул. ”Цар Борис III” №41, при следния

                                                                                            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад за работата на Управителния съвет на Сдружение БМХО за периода 2020 г. – 2022г.

              /Докладва:  Председателят на Сдружение БМХО/

  1. Приемане на оставката и освобождаване членовете на настоящия Управителен съвет.
  1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението, включително за:

-  намаляване броя на членовете в УС на 5 или 7 члена;

- създаване на Контролна комисия (КК) от 3 члена и определяне на функции по Устав;

- създаване на Етична комисия (ЕК) от 3 члена и определяне на функции по Устав.

  1. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението, на Контролна комисия и Етична комисия.
  2. Разни.

Съгласно чл. 16 от Устава на Сдружението при липса на кворум в посочения ден и час, Общото събрание ще се проведе от 17:00 ч., в същия ден и на посоченото място, независимо от броя на присъстващите членове, при обявения дневен ред. Събранието ще се излъчва он-лайн.

 

Поканата е публикувана съгласно изискванията на чл.15, ал.3 от Устава на Сдружението.

 

 

                                                                                   Председател:          

                                                                                                       (д-р Петко  Загорчев)

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам