БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Полезни връзки

Европейска школа по клинична хомеопатия

ЕШКХ е единствената школа по клинична хомеопатия в България, работеща в партньорство с основните медицински университети в България - Софийски медицински университет, Пловдивски медицински университет...

линк

Форум медикус

Форум медикус е най-големият специализиран медицински вестник за професионална аудитория в страната. Изданието е с над 65-годишна история, с национален обхват и е единственото със седмична периодичнос...

линк

Медицински университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отгова...

линк

Медицински университет - Пловдив

Пловдивският медицински университет е основан през 1945 г.  През 2013 г. МУ Пловдив е удостоен  с престижната международна награда „Най-добър университет” за водещи позиции в обл...

линк

МУ Варна

Медицински университет – Варна е високотехнологичен университет с над половинвековна история и традиция. Той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Busine...

линк

МУ Плевен

Медицинският университет в Плевен, един от петте висши медицински училища в България, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, създадена през 1865 година. В момента броят на ст...

линк

Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI)

LMHI is a world umbrella organisation for homeopathic doctors and homeopathic associations with members from 76 countries. It was founded in Rotterdam on 10 September 1925 by fourteen homeopathic phys...

линк