БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професионална среща- Плевен
Плевен - 04.11 - 04.11

Тема: „ Грип, хомеопатия и алопатия. Странични действия на алопатичните лекарствени препарати с акцент върху парацетамола“

Лектори:  

проф. Надка Бояджиева ( Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Университет- София),

д-р Петко Загорчев ( Ервопейска Школа по Клинична Хомеопатия)

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: гр. Плевен, МУ- Плевен, зала Асклепий