БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс- Пловдив ( Изпит)
Пловдив - 20.04 - 20.04