БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс- Пловдив ( 2-ра година, 1-ва лекция)
Пловдив - 27.10 - 28.10

Втори модул

Първи семинар

Дерматология. Ревматология. Обменни заболявания.

Първи ден

9.00- 9.30 Възможности и ограничения на хомеопатичното лечение при хронични болести. Теория на Ханеман за хроничните болести-съвременно приложение.

9.30-10.45 Техники за предписване на хронично лечение: уницизъм, плурализъм, комплексизъм.

10.45-11.00 ПОЧИВКА

11.00-12.30 Материя Медика: CROTON TIGLIUM, PETROLEUM, GRAPHITES

12.30-14.00 ПОЧИВКА

14.00-15.30 Техника на предписване при хронични дерматози. Екзема. Атопичен дерматит.

15.30-15.45 ПОЧИВКА

15.45-17.00 Материя Медика: SELENIUM. KALIUM BROMATUM. Хомеопатично лечение на акне. Хомеопатично лечение на брадавици.

 

Втори ден

9.00-10.45 TUBERCULINUM RESIDUUM. RADIUM BROMATUM. Техника на предписване при артроза и артрит,  1-ва част

10.45-11.00 ПОЧИВКА

11.00-12.30 Техника на предписване при артроза и артрит,  2-ра част. Подагра.

12.30-14.00 ПОЧИВКА.

14.00-15.30 Техника на предписване при обменни заболявания. Хиперхолестеролемия. Обезитас.

15.30-15.45 ПОЧИВКА

15.45-17.00 Обобщение на семинара.