БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс- София ( 2-ра година, ИЗПИТ)
София - 13.04 - 13.04