БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основен курс - София
София - 13.01 - 14.01

Основен курс по клинична хомеопатия - първа година, трета лекция

Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.  Хомеопатично лечение при остри заболявания в педиатрията. Хомеопатично лечение при травми със засягане на костите и нервната система. Хомеопатично лечение при инфекции на долните дихателни пътища.