БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

ПОКАНА на УС на БМХО за ОС на 19 Май 2019 година
Несебър - 19.05 - 01.01

Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26 ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 19.05.2019 г. от 14.30 часа в конферентна зала Раковина, хотел Сол Несебър, гр. Несебър при следния дневен ред:

1.         Отчет за дейността на БМХО

2.         Предложение за промени в Устава на БМХО

3.         Финансов отчет за 2018 г.

4.         Разни.

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 15.30 ч. на същото място при същия дневен ред.

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам