БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Професионална среща - София
София - 19.01

Тема: , „Двадесет медикамента за зимна патология“

Лектори:   д-р Зорка Угринова ( Ервопейска Школа по Клинична Хомеопатия)

Начало на семинара: 10.00 ч.

Място на провеждане: гр. София, МБИ, ул. Здраве 2, 2-ра Аудитория