БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 3-та лекция)
Плевен - 20.04 - 21.04

 

 

Ролята на модалностите и съпътстващите симптоми за избора на хомеопатичен медикамент при остра и хронична патология – проф. Людмил Пейчев

Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания – д-р Мариян Иванов