БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 2-ра лекция)
Плевен - 30.03 - 31.03

 

 

Интолеранс към храни. Хранителни предпочитания. Хомеопатично лечение на свързаната с тях имуно-алергична патология – д-р Петко Загорчев

Сикотичната реактивност и болестите на цивилизацията – д-р Иван Енев