БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - Плевен ( 1-ва лекци
Плевен - 16.03 - 17.03

 

 

Сравнително разглеждане на медикаментите с натриев радикал – д-р Зорка Угринова

Хомеопатия в педиатрията – д-р Слави Филчев