БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 2-ра лекция)
София - 09.03 - 10.03

 

 

Интолеранс към храни. Хранителни предпочитания. Хомеопатично лечение на свързаната с тях имуно-алергична патология – д-р Петко Загорчев

 

Хомеопатия в педиатрията – д-р Слави Филчев