БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 1-ва лекция)
София - 02.02 - 03.02

 

 

 

Сравнително разглеждане на медикаментите с натриев радикал – д-р Зорка Угринова

Сикотичната реактивност и болестите на цивилизацията – д-р Иван Енев