БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Популярно за хомеопатията

 

Д-р Райна Томова е директор на Европейската школа по клинична хомеопатия, специалист по вътрешни болести. Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София. 

Работи като частнопрактикуващ лекар в хомеопатичен кабинет в София.