БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

За хомеопатията у нас- Интервю с д-р Петко Загорчев и Пенка Георгиева

Д-р Петко Загорчев от Българска медицинска хомеопатична организация, и Пенка Георгиева от пациентска организация "Заедно с теб" - за хомеопатията у нас.