БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Образуване на наноразмерни супрамолекулярни асоциати във високоразредени водни разтвори - част 2

Втора част от лекцията на академик Александър Иванович Коновалов, обясняваща физикохимичното естество на хомеопатично динамизираните водни системи над числото на Авогадро.