БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Образуване на наноразмерни супрамолекулярни асоциати във високоразредени водни разтвори - част 1

Образуване на наноразмерни супрамолекулярни асоциати във високоразредени водни разтвори. Фундаментална лекция на академик Александър Иванович Коновалов, член на Руската академия на науките, химик, специалист по супрамолекулярни системи. Представени са изследванията върху високоразредени водни системи, динамизирани по метода за приготвяне на хомеопатичните лекарства.