БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Събития

Април 2019
01 02 03 04 05 06 Основен курс София (1- ва година, 6-та лекция) Основен курс- София ( 2-ра година, ИЗПИТ) Основен курс- Плевен ( 1-ва година, 5-та година) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 3-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 2-ра лекция) 07 Основен курс София (1- ва година, 6-та лекция) Основен курс- Плевен ( 1-ва година, 5-та година) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 3-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 2-ра лекция)
08 09 10 11 12 13 Основен курс- Варна ( Изпит) 14
15 16 17 18 19 20 Основен курс - Пловдив ( 1-ва година, 6-та лекция) Основен курс- Плевен (1- ва година, 6-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Пловдив ( 3-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 3-та лекция) 21 Основен курс - Пловдив ( 1-ва година, 6-та лекция) Основен курс- Плевен (1- ва година, 6-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Пловдив ( 3-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -Плевен ( 3-та лекция)
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05

Вестник