БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Събития

Фервуари 2019
28 29 30 31 01 02 Основен курс- София ( 1-ва година, 4-та лекция) Основен курс- София ( 2-ра година, 4-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 1-ва лекция) 03 Основен курс- София ( 1-ва година, 4-та лекция) Основен курс- София ( 2-ра година, 4-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ -София ( 1-ва лекция)
04 05 06 07 08 09 Основен курс- Плевен ( 1-ва година, 3-та лекция) 10 Основен курс- Плевен ( 1-ва година, 3-та лекция)
11 12 13 14 15 16 Основен курс - Варна ( 2- ра година, 4-та лекция) 17 Основен курс - Варна ( 2- ра година, 4-та лекция)
18 19 20 21 22 23 Основен курс- Пловдив ( 1-ва година, 4-та лекция) Основен курс - Пловдив ( 2-ра година, 4-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - Пловдив ( 1-ва лекция 24 Основен курс- Пловдив ( 1-ва година, 4-та лекция) Основен курс - Пловдив ( 2-ра година, 4-та лекция) ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - Пловдив ( 1-ва лекция
25 26 27 28 01 02 03

Вестник