БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Събития

Април 2018
26 27 28 29 30 31 01 Основен курс - Пловдив Основен курс - Пловдив Поддържаща квалификация - Пловдив
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

Вестник